Garanti

NORLEG GARANTI.

Legeredskaber fra NORLEG er produktansvars-forsikrede, og overholder bestemmelserne i den europæiske standard for legeredskaber EN 1176.

Disse garantier er gældende, hvor der opstår fejl der skyldes materiale – eller produktionsdefekter.

25 ÅRS GARANTI: Galvaniserede bærende dele, Stålstolper, Rustfri stålkomponenter.

20 ÅRS GARANTI: HPL komponenter, HDPE paneler.

15 ÅRS GARANTI: Væsentlig råd i Robiniatræ.*

10 ÅRS GARANTI: Øvrige galvaniserede dele, Væsentlig råd i andet behandlet træ.*

5 ÅRS GARANTI: Fjedre der indgår i vippeelementer, Udtalt korrosion af malede metaldele, Støbte plastdele, Klatrenet - og rebkonstruktioner.

2 ÅRS GARANTI: Bevægelige plast- og metaldele, Solsejl, Hængekøjer, udtalt revnedannelse i Robiniatræ.

Denne garanti gælder ikke:

Naturlig slitage, misfarvning og overfladekorrosion.
Hvis produktet ikke vedligeholdes, hvis det ikke håndteres korrekt, eller hvis det udsættes for unormal brug eller hærværk.
Hvis køberen ikke har udført og dokumenteret tilsyn og vedligeholdelse som anført i ”information til ejeren fra NORLEG” samt produkternes vedligeholdelsesanvisninger (bilag – driftsinspektion)
Hvis produktet er samlet på en måde, der strider mod NORLEG`s montagevejledninger.
Hvis produktet udsættes for miljøpåvirkninger, som NORLEG ikke har kunnet forudse.
Korrosionsskader, der skyldes, at produktet er udsat direkte for saltvand (garantiperioden halveres for korrosionsskader, i tilfælde hvor produktet placeres inden for 200 m fra kysten).

Brug af træflis (eller lignende naturlige materialer) som faldunderlag for legeredskaber, anbefales ikke hvor legeredskabet har træstolper monteret under jordniveau. I disse tilfælde falder garantiperioden til 10 år for Robiniatræ og 2 år for andre træsorter.

Hvis produktet bruges sammen med eller bygges sammen med produkter, der ikke er godkendt af NORLEG A/S.

Hvis køberen ikke underretter NORLEG om defekten inden for tre (3) måneder fra den dag, hvor defekten blev opdaget eller burde have været opdaget.

PROCEDURE VED REKLAMATION.

For at kunne fremsætte et garantikrav skal kunden fremvise

Købsfaktura.

Billeddokumentation.

Dokumentation for at tilsyn og vedligeholdelse er foregået i henhold til ”Information fra NORLEG om Inspektion & Vedligeholdelse til ejeren”

Berettigede reklamationer, hvor kunden selv ønsker at udbedre problemet, skal pris og udbedringsmetode altid aftales med Norleg inden opstart.

Overholdes dette ikke, dækker Norleg ikke udgifter for dette, samt garantien på redskabet ophører.

Hvis der opstår en tvist vedrørende garantien, skal den afgøres ved voldgift i Danmark på et sted, som NORLEG bestemmer. Yderligere information kan findes i NORLEG`s salgs – og leveringsbetingelser:http://norleg.dk/norleg/salgs-og-leveringsbetingelser

* 3.1: NORLEG A/S giver 15 års garanti mod nedbrydning forårsaget af råd og svamp på træsorten Robinia, hvor nedbrydningen har et omfang, hvor træets bæreevne er utilstrækkelig i forhold til EN 1176. Nedbrydning der kun har betydning for udseendet, er ikke omfattet.

*4.2: NORLEG A/S giver 10 års garanti mod nedbrydning forårsaget af råd og svamp på ”andet behandlet træ”, hvor nedbrydningen har et omfang, hvor træets bæreevne er utilstrækkelig i forhold til EN 1176. Nedbrydning der kun har betydning for udseendet, er ikke omfattet.

 

GENVEJE:

 

Forside
Produkter
Inspiration
Kontakt
Norleg
Nyheder

KONTOR:

 

Norleg A/S
Virkefeltet 1
DK-8740 Brædstrup

 

Google mapsGoogle Maps

KONTAKT:

 

TlfTlf: 7575 4199
FaxFax: 7575 4081
EmailMail: post@norleg.dk

 

TimeÅbningstider:
Man-Tors: 08:00 - 16:00
Fre: 08:00 - 15:30

 

 

Ledelsen:
Salg: 
Produktion:

 

 

torkild@norleg.dk
jens@norleg.dk
peter@norleg.dk

OM NORLEG:

 

NORLEGs vision er at producere sikre, naturlige legeredskaber til kreative børn. 

Vi står inde for at alle vore produkter, som minimum opfylder de gældende krav til en sikker legeplads. Norlegs legeredskaber er FSC certificeret.

Lukket i Norleg

Den 21.12.2018- 01.01.2019